• Hóa học & vật liệu

    thép bán xử lí

    Giải thích EN: A highly permeable, economically beneficial steel that contains primarily manganese and smaller amounts of silicon and aluminum. Giải thích VN: Có khả năng thẩm thấu cao, có giá trị kinh tế lớn chứa chủ yếu là măng gan và một lượng nhỏ silicon và nhôm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X