• /´sentinəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lính gác, lính canh
  to stand sentinel over
  đứng gác, đứng canh

  Ngoại động từ

  (thơ ca) đứng gác, đứng canh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) đặt lính gác

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  ký hiệu báo (đầu cuối)

  Kỹ thuật chung

  cờ hiệu
  dự phòng
  dự trữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  guard , keeper , lookout , picket , protector , watchman/woman , watchperson , sentry , ward , watch , patrol , perdue.associated word: cordon , soldier , vidette , watchman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X