• /'lukaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  đài quan sát
  a look tower
  người canh gác
  One of them stood at the door to act as a lookout.
  Một trong số họ đứng gác ở cửa.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dầm đua

  Giải thích EN: A horizontal wood framing member that overhangs a gable in a roof, extending along the principal rafters.

  Giải thích VN: Một cấu trúc khung gỗ, nằm ngang nhô ra khỏi hồi nhà, vươn dọc theo xà chính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X