• /pəˈtroʊl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người, đội đi tuần tra; việc tuần tra; xe tuần tra
  carry out a patrol
  tiến hành một cuộc tuần tra
  (quân sự) cuộc bay tác chiến thường xuyên
  Nhóm ( thuờng) sáu Hướng đạo sinh (hoặc Nữ hướng đạo sinh)
  on patrol
  đang tuần tra (ở một khu vực)

  Động từ

  Đi tuần tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X