• /´pikit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đứng cản (không cho đình công)
  a picket line
  (thuộc ngữ) một hàng người đứng cản
  Nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ
  Cọc (rào, buộc ngựa...)
  (quân sự) đội quân cảnh (như) picquet, piquet
  a picket fence
  hàng rào cọc nhọn
  ( số nhiều) những người đứng gác (không cho ai vào làm trong cuộc bãi công)
  Người đứng biểu tình, người ngồi biểu tình
  antiaircraft picket
  ban trực chiến phòng không
  fire picket
  đội thường trực cứu hoả

  Ngoại động từ

  Rào bằng cọc
  Buộc vào cọc
  to picket a horse
  buộc ngựa vào cọc
  Đặt (người) đứng gác; đặt người đứng gác (sở, xưởng) không cho vào làm trong lúc bãi công
  to picket men during a strike
  đặt người đứng gác không cho ai vào làm trong một cuộc bãi công
  to picket a factory
  đặt người đứng gác một xưởng không cho ai vào làm trong lúc bãi công

  Nội động từ

  Đứng gác không cho ai vào làm trong lúc bãi công

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cọc tiêu (trắc địa)

  Hóa học & vật liệu

  tiểu

  Xây dựng

  cọc hàng rào
  điểm đặt (hệ) cọc đo

  Kỹ thuật chung

  cọc
  cọc tiêu
  picket man
  người cắm cọc tiêu
  mốc

  Kinh tế

  cản
  người chắn
  người lập hàng rào đình công trước nhà máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X