• /ˈwɒtʃmən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều watchmen

  Nhân viên bảo vệ, người gác; người gác đêm (cơ quan, nhà máy, ngân hàng... nhất là vào ban đêm)
  (từ cổ,nghĩa cổ) trương tuần

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  nhân viên cảnh giới

  Kinh tế

  người canh giữ
  người gác
  night watchman
  người gác đêm
  người gác đêm
  người trực đêm
  nhân viên bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X