• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  gỗ sepetir

  Giải thích EN: The brown oily wood of the trees of the Sindora species of the Far East; used for furniture, veneers, and cabinets. Also, MAKATA, GO. Giải thích VN: Loại gỗ màu nâu có dầu thuộc họ cây Sindora thuộc miền Viễn Tây được sử dụng làm đồ nội thất, gỗ bề mặt, và tủ. Giống MAKATA, GO.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X