• /´sə:visiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo quản, sự bảo dưỡng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự phục vụ (lắp ráp, sửa chữa, bảo quản)

  Kỹ thuật chung

  dịch vụ
  minor and major servicing operation
  hoạt động dịch vụ chính và phụ
  oil well servicing company
  công ty dịch vụ dầu
  servicing staff
  nhân viên dịch vụ
  phục vụ
  construction servicing map with all underground pipelines
  bản đồ đường ống ngầm phục vụ thi công
  minor and major servicing operation
  hoạt động phục vụ chính và phụ
  sự bảo dưỡng
  sửa chữa
  electric machine servicing workshop
  phân xưởng sửa chữa máy điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X