• /´sevərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt rời, sự bị cắt rời; sự gián đoạn
  the severance of diplomatic relations
  sự cắt đứt quan hệ ngoại giao
  the severance of family ties
  sự cắt đứt ràng buộc gia đình

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự phân chai

  Xây dựng

  sự cắt đứt (hợp đồng)

  Kỹ thuật chung

  sự đứt
  sự gãy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X