• Xây dựng

  hệ thống cống
  combined sewerage system
  hệ thống cống rãnh kết hợp
  local sewerage system
  hệ thống cống địa phương
  mạng lưới thoát nước
  factory sewerage system
  mạng lưới thoát nước nhà máy
  gravity sewerage system
  mạng lưới thoát nước tự chảy
  head sewerage system
  mạng lưới thoát nước có áp
  longitudinal sewerage system scheme
  sơ đồ mạng lưới thoát nước dọc
  pressure sewerage system
  mạng lưới thoát nước có áp
  street sewerage system
  mạng lưới thoát nước đường phố
  zonal sewerage system scheme
  sơ đồ mạng lưới thoát nước vùng

  Kỹ thuật chung

  hệ cống tiêu nước thải
  hệ thống thoát nước
  centralized sewerage system
  hệ thống thoát nước tập trung
  combined sewerage system
  hệ thống thoát nước hỗn hợp
  general sewerage system
  hệ thống thoát nước chung
  household sewerage system
  hệ thống thoát nước gia đình
  household sewerage system
  hệ thống thoát nước sinh hoạt
  separate sewerage system
  hệ thống thoát nước phân dòng
  universal sewerage system
  hệ thống thoát nước thông dụng
  mạng thoát nước bẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X