• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  được tập trung

  Xây dựng

  được trung tâm

  Kỹ thuật chung

  tập trung
  centralized accountancy office
  phòng kế toán tập trung
  centralized association
  sự ghép nối tập trung
  Centralized Attendant System (CAS)
  hệ thống điện thoại viên tập trung hóa
  Centralized Automatic Message Accounting (CAMA)
  tính cước tin báo tự động tập trung hóa
  centralized casting plant
  nhà máy đúc tập trung
  centralized computer network
  mạng máy tính tập trung
  centralized configuration
  cấu hình tập trung
  centralized control
  kiểm soát tập trung
  centralized control
  điều khiển có tập trung
  centralized control
  điều khiển tập trung
  centralized control
  sự điều khiển tập trung
  centralized control point
  ghi điều khiển tập trung
  centralized control system
  hệ điều khiển tập trung
  centralized control system
  hệ thống tập trung điều độ
  centralized control system
  hệ thống tập trung điều khiển
  centralized data base
  cơ sở dữ liệu tập trung
  centralized data processing (CDP)
  sự xử lý dữ liệu tập trung
  centralized dictation system
  hệ thống đọc ghi tập trung
  centralized heating
  sự cấp nhiệt tập trung
  centralized hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng tập trung
  centralized lubricating system
  hệ bôi trơn tập trung
  centralized lubricating system
  sự bôi trơn tập trung
  centralized lubrication
  hệ bôi trơn tập trung
  centralized lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  centralized management
  quản lý tập trung
  Centralized Message Data System (CMDS)
  hệ thống số liệu thông báo tập trung hóa
  centralized multipoint facility
  phương tiện đa điểm tập trung
  centralized network
  mạng tập trung
  centralized processing
  sự xử lý tập trung
  centralized repair
  sự sửa chữa tập trung
  centralized server
  bộ phục vụ tập trung
  centralized server
  máy chủ tập trung
  centralized sewerage system
  hệ thống thoát nước tập trung
  centralized system
  hệ tập trung
  Centralized Technical Management (CTM)
  quản lý kỹ thuật tập trung hóa
  centralized transportation
  sự vận chuyển tập trung
  trung tâm
  centralized control
  sự điều khiển trung tâm
  centralized hot-water supply system
  hệ thống trung tâm cấp nước nóng
  centralized operation
  sự vận hành trung tâm
  centralized refrigerating plant
  hệ làm lạnh trung tâm
  centralized refrigerating plant
  trạm lạnh trung tâm
  centralized system
  hệ trung tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X