• /´ʃɔ:riη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chống đỡ
  Hệ cột chống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công tác chống đỡ (tăng độ cứng)
  sự chống đỡ (bằng cột chống)

  Kỹ thuật chung

  chống
  auxiliary shoring
  cột chống phụ
  shoring and bracing equipment
  thiết bị chống đỡ và giằng (ở hầm mỏ)
  shoring of foundation
  sự chống đỡ móng
  shoring of trench
  sự chống đỡ hào
  side shoring
  cột chống ở một bên
  temporary shoring
  cột chống đỡ tạm thời
  trench shoring system
  hệ giằng chống đỡ hào
  cột chống
  auxiliary shoring
  cột chống phụ
  side shoring
  cột chống ở một bên
  temporary shoring
  cột chống đỡ tạm thời
  kẹp chặt
  khung chống
  sự chống
  shoring of foundation
  sự chống đỡ móng
  shoring of trench
  sự chống đỡ hào
  sự chống đỡ

  Giải thích EN: The process of providing temporary support for a foundation during an underpinning operation. Giải thích VN: Quy trình chống tạm thời một móng trong quá trình làm việc dưới đất.

  shoring of foundation
  sự chống đỡ móng
  shoring of trench
  sự chống đỡ hào
  sự gia cố
  sự tựa
  tăng cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X