• Kỹ thuật chung

    hiệu ứng dư chấn

    Giải thích EN: An occurrence in seismology, in which variations in an outgoing signal cause the arrival times of reflections taken with the same filter settings to vary. Giải thích VN: Một hiện tượng trong địa chấn, trong đó các tín hiệu phát ra tạo ra các đợt dư chấn được thu bởi một filter như nhau như ở các thông số khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X