• (đổi hướng từ Settings)
  /ˈsɛtɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt, sự để
  Sự sắp đặt, sự bố trí
  Sự sửa chữa
  Sự mài sắc, sự giũa
  Sự sắp chữ in
  Sự quyết định (ngày, tháng)
  Sự nắn xương, sự bó xương
  Sự lặn (mặt trời, mặt trăng)
  Sự se lại, sự khô lại
  Sự ra quả
  Sự dàn cảnh một vở kịch; phông màn quần áo (của nhà hát)
  Khung cảnh, môi trường
  Sự dát, sự nạm (ngọc, kim, cương); khung để dát
  (âm nhạc) sự phổ nhạc; nhạc phổ
  Ổ trứng ấp

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chồn, sự lắp đặt, sự điều chỉnh

  Cơ khí & công trình

  cái tựa
  sự lún (nền)
  sự mở răng ca
  sự xây lò (nồi hơi)

  Ô tô

  sự cứng lại (của ma tít)

  Xây dựng

  sự chồn độ lún
  sự vạch

  Điện

  trị số chỉnh định
  việc đặt
  việc thiết đặt

  Kỹ thuật chung

  bệ
  cái đệm
  đế giá
  điều chỉnh
  angle of stabilizer setting
  sự điều chỉnh mặt
  fine setting
  sự điều chỉnh tinh
  focus setting
  sự điều chỉnh điểm tiêu
  focus setting
  sự điều chỉnh tiêu điểm
  frequency setting
  sự điều chỉnh tần số
  ignition setting
  sự điều chỉnh đánh lửa
  manual setting
  sự điều chỉnh bằng tay
  setting device
  dụng cụ điều chỉnh
  setting dimension
  kích thước điều chỉnh
  setting gage
  calip điều chỉnh
  setting gauge
  calip điều chỉnh
  setting pressure
  áp suất điều chỉnh
  setting range
  khoảng điều chỉnh
  setting ring
  vành điều chỉnh
  setting ring
  vòng điều chỉnh
  setting screw
  vít định vị điều chỉnh
  setting up
  sự điều chỉnh (máy)
  setting-up
  sự điều chỉnh
  setting-up
  việc điều chỉnh
  setting-up accuracy
  độ chính xác điều chỉnh
  stroke setting crank
  tay quay điều chỉnh hành trình
  valve setting
  sự điều chỉnh van
  zero setting
  sự điều chỉnh về không
  điều tiết
  lớp hoàn thiện
  mức điều chỉnh
  mức mở răng cưa
  sắp chữ
  sự đặt
  sự đặt mức (dụng cụ)
  sự điều chỉnh
  angle of stabilizer setting
  sự điều chỉnh mặt
  fine setting
  sự điều chỉnh tinh
  focus setting
  sự điều chỉnh điểm tiêu
  focus setting
  sự điều chỉnh tiêu điểm
  frequency setting
  sự điều chỉnh tần số
  ignition setting
  sự điều chỉnh đánh lửa
  manual setting
  sự điều chỉnh bằng tay
  setting up
  sự điều chỉnh (máy)
  valve setting
  sự điều chỉnh van
  zero setting
  sự điều chỉnh về không
  sự điều chỉnh (dụng cụ)
  sự điều chỉnh (lên men)
  sự điều chỉnh mức
  sự định vị
  die setting
  sự định vị khuôn
  setting-up
  sự định vị trí (phoi trên máy)
  sự đông cứng (xi măng)
  sự đông kết
  final setting
  sự đông kết lần cuối
  hydraulic setting
  sự đông kết trong nước
  mortar setting
  sự đông kết của vữa
  premature setting
  sự đông kết sớm
  rapid setting
  sự đông kết nhanh
  retarding setting
  sự đông kết chậm
  sự lắng đọng
  sự lắp đặt
  sự lún
  sự mở răng cưa
  sự ngưng kết
  sự rắn lại
  sự rẽ ca
  sự thiết đặt
  computer setting
  sự thiết đặt máy (tính)
  sự thiết lập
  limit setting
  sự thiết lập giới hạn
  zero setting
  sự thiết lập bằng không
  sự tựa
  sự vạch dấu
  việc chỉnh định

  Kinh tế

  sự đông đặc
  sự đông rắn
  sự sắp bánh vào lò
  sự trộn hột

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X