• /´sailənsə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ giảm thanh (thiết bị làm giảm bớt tiếng động xả khí của xe cộ) (như) muffer
  Bộ phận giảm thanh, thiết bị hãm thanh (thiết bị làm giảm tiếng súng nổ)
  (âm nhạc) cái chặn tiếng (như) muffer

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  ==

  Vật lý

  cấu xả

  Xây dựng

  bộ giảm
  bộ hãm âm

  Điện tử & viễn thông

  mạch giảm âm

  Giải thích VN: Làm mạch khuếch đại máy thu không làm việc khi không có tín hiệu vào.

  Điện lạnh

  thiết bị giảm vang

  Kỹ thuật chung

  bộ giảm âm
  catalytic silencer
  bộ giảm âm xúc tác
  engine silencer
  bộ giảm âm động cơ
  exhaust port silencer
  bộ giảm âm ống xả
  front silencer
  bộ giảm âm phía trước
  inlet silencer
  bộ giảm âm vào
  bộ giảm thanh
  exhaust port silencer
  bộ giảm thanh ống xả
  exhaust silencer
  bộ giảm thanh xả khí
  bộ tiêu âm
  catalytic silencer
  bộ tiêu âm xúc tác
  engine silencer
  bộ tiêu âm động cơ
  exhaust silencer
  bộ tiêu âm khí xả
  exhaust silencer
  bộ tiêu âm xả khí
  inlet silencer
  bộ tiêu âm vào
  resonance silencer
  bộ tiêu âm cộng hưởng
  silencer for pipelines
  bộ tiêu âm đường ống
  silencer jacket
  vỏ bộ tiêu âm
  silencer shell
  vỏ bộ tiêu âm
  suction silencer
  bộ tiêu âm đường hút
  suction silencer (soundabsorber)
  bộ tiêu âm đường hút
  bộ triệt âm
  ống giảm thanh
  silencer jacket
  vỏ ống giảm thanh
  silencer shell
  vỏ ống giảm thanh
  ống pô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X