• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lắng bùn

  Hóa học & vật liệu

  sự tạo bùn

  Xây dựng

  đầy bùn
  sự lắng bùn

  Giải thích EN: 1. any process in which silt is deposited in a reservoir, river, seabed, lake, or overflow area.any process in which silt is deposited in a reservoir, river, seabed, lake, or overflow area.2. specifically, the process of filling old mine workings hydraulically with fine waste material.specifically, the process of filling old mine workings hydraulically with fine waste material. Giải thích VN: 1. mọi quá trình trong đó bùn được tích trong một bể chứa, sông, đáy biển, hồ hay các khu vực dòng chảy. 2. quá trình lấp đầy các công trình mỏ cũ nhờ sức nước với các vật liệu thải tốt.

  sự lấp bùn
  tắc bùn

  Kỹ thuật chung

  sự bồi đất
  sự tích đọng bùn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X