• Thông dụng

  Danh từ

  Điều kiện thiết yếu; cái tuyệt đối cần thiết
  patience is a sine qua non for a good teacher
  sự kiên nhẫn là điều kiện thiết yếu cho một thầy giáo giỏi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều kiện tất yếu
  điều kiện tiên quyết
  tư cách cần phải có

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X