• /pri:´rekwizit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (trang trọng) tiên quyết, cần trước hết, đòi hỏi phải có trước hết

  Danh từ

  Điều cần trước hết, điều kiện tiên quyết, điều kiện quyết định trước hết (như) pre-condition

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều kiện trước hết

  Kinh tế

  điều kiện tiên quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X