• /skeit/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .skate, skates

  (động vật học) cá đuối

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người già ốm
  Người bị khinh rẻ

  Danh từ

  Patanh (như) roller-skate
  Giầy trượt băng; lưỡi trượt(ở giầy trượt)
  get/put one's skates in
  (thông tục) nhanh lên

  Nội động từ

  Trượt băng; đi nhanh (như) roller-skate
  to skate over (on) thin ice
  nói đến một vấn đề tế nhị
  Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm
  be skating on thin ice
  nói, (làm) một vấn đề tế nhị
  skate over/round something
  nói gián tiếp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trượt

  Cơ khí & công trình

  dao trượt

  Kỹ thuật chung

  con trượt
  đà trượt
  đường trượt
  guốc hãm từ ray
  trượt

  Kinh tế

  cá đuối
  tầng đánh cá thờn bơn
  thứ tự của tầng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X