• Xây dựng

  ván lưng xiên

  Giải thích EN: The courses of stones from which an arch springs (onthe top of a pair) and in which the upper and lower beds are diagonal to each other. Giải thích VN: Các hàng đá mà từ đó một vòm cuốn bật lên (trên đỉnh của một cặp) và trong đó mặt trên và mặt dưới chéo nhau.

  Kỹ thuật chung

  chân quấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X