• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện

  tín hiệu nhỏ

  Giải thích EN: 1. a general term describing a low-amplitude signal.a general term describing a low-amplitude signal. 2. a signal that is sufficiently small so that the system coefficients can be treated as constants and the system equations are linear.a signal that is sufficiently small so that the system coefficients can be treated as constants and the system equations are linear. Giải thích VN: 1. một thuật ngữ chung miêu tả một tín hiệu biên độ thấp. 2. một tín hiệu đủ nhỏ để các hệ số hệ thống có thể coi như các hằng số và các phương trình hệ thống là tuyến tính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X