• /´snʌgl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + up/down) xê gần, dịch gần, xích gần; rúc vào
  to snuggle up to someone
  xích gần lại ai

  Ngoại động từ

  Kéo (ai) lại gần; ôm ấp (cho ấm)
  she snuggled the child close to her
  chị ta ôm em bé vào lòng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bị lún ngang với
  khớp nối xẻ rãnh
  đuôi khuôn dập
  áp sát

  Kỹ thuật chung

  chỗ lồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X