• /hʌdl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đống lộn xộn, mớ lộn xộn; đám đông lộn xộn (người)
  a huddle of ideas
  một mớ những ý nghĩ lộn xộn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự hội ý riêng, sự hội ý bí mật
  to go into a huddle with somebody
  hội ý riêng với ai

  Ngoại động từ

  ( (thường) + together) chất đống lộn xộn; vứt thành đống lộn xộn

  Nội động từ

  ( (thường) + together) túm tụm vào với nhau; nằm rúc vào nhau
  sheep huddled together at sight of the wolf
  cừu túm tụm vào với nhau khi trông thấy chó sói
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hội ý riêng, hội ý bí mật
  to huddle along
  hối hả, vội vàng, tất ta tất tưởi
  To huddle on, to huddle along
  Mặc vội vàng
  to huddle on one's clothes
  mặc quần áo vội vàng
  to huddle over
  giải quyết vội vàng, làm vội vàng (một công việc...)
  to huddle up
  vứt đống lộn xộn, xếp đống lộn xộn
  Giải quyết vội vàng, làm vội vàng qua loa (công việc...)
  ( + oneself) nằm co lại, nằm cuộn tròn
  to huddle oneself up in bed; to lie huddled up in bed
  nằm cuộn tròn trên giường
  to huddle through
  (như) to huddle over


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X