• Kỹ thuật chung

    dụng cụ cắt có thân cứng

    Giải thích EN: A cutting instrument in which the central steel bit and attached cutting parts are made from a single piece. Giải thích VN: Dụng cụ cắt trong đó miếng thép mài ở giữa và các bộ phận cắt gắn kèm được làm thành 1 khối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X