• Hóa học & vật liệu

  tinh bột hòa tan

  Giải thích EN: A product of the hydrolysis of starch that is obtained by treating starch with dilute acids, by boiling with glycerin, or by the action of enzymes; used as an emulsifying agent and paper coating. Giải thích VN: Sản phẩm tổng hợp của tinh bột được điều chế giữa tinh bột và axit loãng bằng cách đun nóng với glycerin hay bằng hoạt động của các engym. Nó được như một hợp chất nhũ tương và vỏ giấy.

  tinh bột tan

  Kinh tế

  tinh bột hòa tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X