• /dai´lu:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Loãng
  dilute acid
  axit loãng
  Nhạt đi, phai (màu)
  (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất

  Ngoại động từ

  Pha loãng, pha thêm nước
  Làm nhạt đi, làm phai màu
  (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất
  to dilute zeal
  làm giảm nhiệt tình
  to dilute labour
  thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm loãng, pha loãng

  Kỹ thuật chung

  hòa tan
  làm loãng
  loãng
  dilute alloy
  hợp kim loãng
  dilute phase
  giai đoạn chiết suất loãng
  dilute solution
  hợp kim loãng
  dilute solution
  dung dịch loãng
  pha loãng

  Kinh tế

  chất làm loãng
  chất pha loãng
  dilute cooling
  chất pha loãng ít
  pha loãng
  dilute bittern
  nước muối pha loãng
  dilute cooling
  chất pha loãng ít

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X