• Kỹ thuật chung

    vòm xona

    Giải thích EN: A protective compartment for sonar equipment that interferes only minimally with sound reception and transmission. Giải thích VN: Phòng bảo vệ các trang thiết bị định vị vật dưới nước, hoặc hệ thống thông tin liên lạc dưới nước chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới việc truyền và nhận âm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X