• /spæz´mɔdik/

  Thông dụng

  Cách viết khác spasmodical

  Tính từ

  Lúc có lúc không; lác đác; thảng hoặc; không đều đặn, không liên tục
  spasmodic efforts
  những cố gắng không đều đặn
  spasmodic firing
  súng bắn lác đác
  (thuộc) co thắt; do co thắt; gây ra bởi các cơn co thắt, bị tác động bởi các cơn co thắt
  spasmodic asthma
  bệnh hen do co thắt
  Đột biến

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc co cứng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  resting , uninterrupted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X