• /¸intə´mitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thỉnh thoảng lại ngừng, lúc có lúc không, gián đoạn
  (y học) từng cơn, từng hồi
  Chạy trục trặc (máy)
  Lúc chảy lúc không, có nước theo vụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đứt đoạn, gián đoạn rời rạc

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) ngắt quãng, gián đoạn, trục trặc (máy)

  Cơ khí & công trình

  trục trặc (máy)
  từng đợt
  intermittent artesian flow
  dòng tự phun từng đợt
  intermittent irrigation
  tưới từng đợt

  Xây dựng

  thỉnh thoảng

  Điện

  làm việc gián đoạn

  Giải thích VN: Thời gian làm việc gián đoạn được xác định bằng tỷ số thời gian làm việc thực sự với thời gian sử dụng máy.

  Kỹ thuật chung

  ngắt quãng
  đứt đoạn
  intermittent control
  điều chỉnh đứt đoạn
  intermittent light
  ánh sáng đứt đoạn
  gián đoạn
  intermittent current
  dòng điện gián đoạn
  intermittent discharge
  trút tải gián đoạn
  intermittent distillation
  chưng cất gián đoạn
  intermittent duty
  chế độ gián đoạn
  intermittent exposure
  sự phơi bày gián đoạn
  intermittent fault
  sự cố gián đoạn
  intermittent load
  tải gián đoạn
  intermittent load
  tải trọng gián đoạn
  intermittent motion
  chuyển động gián đoạn
  intermittent noise
  tạp âm gián đoạn
  intermittent noise
  tạp nhiễu gián đoạn
  intermittent operation
  hoạt động gián đoạn
  intermittent operation
  sự hoạt động gián đoạn
  intermittent operation
  vận hành gián đoạn
  intermittent parasite
  ký sinh trùng giãn đoạn
  intermittent point contact
  sự tiếp xúc điểm gián đoạn
  intermittent production
  sự sản xuất gián đoạn
  intermittent refrigeration
  làm lạnh gián đoạn
  intermittent refrigeration
  sự làm lạnh gián đoạn
  intermittent scanning
  quét gián đoạn
  intermittent spring
  suối gián đoạn
  intermittent test
  phép thử gián đoạn
  intermittent weld
  mối hàn gián đoạn
  intermittent weld
  sự hàn gián đoạn
  intermittent welded joint spacing
  chỗ đường hàn bị gián đoạn
  intermittent welding
  sự hàn gián đoạn
  intermittent wipers
  gạt nước chạy gián đoạn
  intermittent-acting mill
  máy cán gián đoạn
  staggered intermittent weld
  mối hàn gián đoạn
  rời rạc
  thất thường
  intermittent error
  lỗi thất thường
  intermittent failure
  sự hư hỏng thất thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X