• /im´peil/

  Thông dụng

  Cách viết khác empale

  Ngoại động từ

  Đâm qua, xiên qua
  Đóng cọc xiên qua (người...) (một lối hình phạt xưa)
  (nghĩa bóng) làm chết đứng, làm ngây người
  to be impaled by a sudden piece of news
  bị một tin đột ngột làm ngây người
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) rào bằng cọc, quây quanh bằng cọc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đâm qua
  xuyên qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X