• /spræg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng gỗ chèn xe

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  miếng nâng (trong bộ đệm chạy tuôn)

  Xây dựng

  gỗ chèm

  Kỹ thuật chung

  cột chống
  cột trống
  nạng nâng
  giá đỡ
  miếng gỗ chèn xe

  Giải thích EN: A short piece of wood placed between the spokes of a wheel or dug into the ground to prevent the movement of a vehicle.. Giải thích VN: Thanh gỗ ngắn được đặt giữa các nan hoa của bánh xe, hoặc được cắm xuống đất để ngăn sự chuyển động của phương tiện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X