• Kỹ thuật chung

    ống lót rãnh rót

    Giải thích EN: A piece of steel in an injection mold that contains the sprue and supports an injection-cylinder nozzle. Giải thích VN: Miếng thép trong khuôn phun chứa rãnh rót và đỡ vòi xi lanh phun.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X