• /spru:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) rãnh rót (để rót kim loại nấu chảy vào khuôn)
  Thỏi rãnh (thỏi kim loại đọng lại ở rãnh rót)
  (y học) bệnh viêm ruột loét miệng (như) psilosis

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lỗ tháo (gang, xỉ)
  miệng kim
  rãnh rót
  vết chảy

  Xây dựng

  mương thẳng đứng
  mương xối

  Y học

  bệnh sprue

  Kỹ thuật chung

  đậu rót
  đậu rót đứng
  lỗ tháo
  ống rót
  phễu rót (đúc)
  rãnh rót, thỏi rót

  Giải thích EN: 1. the hole through which molten metal or plastic is poured to pass through the mold gate and then into the mold.the hole through which molten metal or plastic is poured to pass through the mold gate and then into the mold.2. the waste piece that solidifies in the mold gate.the waste piece that solidifies in the mold gate. Giải thích VN: 1. Lỗ mà kim loại và các chất dẻo nóng chảy được đổ qua đó để đi qua miệng và sau đó vào khuôn./// 2. Phần làm đặc miệng khuôn được bỏ đi.

  vảy sắt
  vỏ cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X