• /skwɑːd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) tổ, đội (cùng làm việc, huấn luyện với nhau)
  flying squad
  đội cảnh sát cơ giới
  suicide squad
  đội cảm tử
  awkward squad
  tổ lính mới
  Kíp (thợ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đội thể thao; nhóm người (vận động viên..) tạo thành đội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đôi (công nhân)

  Kỹ thuật chung

  đội
  đôi (chợ)
  tổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X