• Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) tiểu đoàn
  Đạo quân lớn dàn thành thế trận
  big battalions
  quân nhiều tướng mạnh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X