• /´sti:pl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gác chuông, tháp chuông (nhà thờ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đỉnh (nhọn)
  tời (kiểu đứng)

  Kỹ thuật chung

  đỉnh nhọn
  gác chuông
  mái hình tháp
  mũi nhọn
  tháp chuông

  Giải thích EN: A church tower and its spire.

  Giải thích VN: Một tháp chuông nhà thờ.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X