• /´kju:pələ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòm, vòm bát úp (nhà)
  (kỹ thuật) lò đứng, lò đúc
  (giải phẫu) vòm, đỉnh vòm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lò (nấu) gang
  lò cao
  vòm bát úp

  Giải thích EN: A small dome raised on a circular base, often set atop a roof..

  Giải thích VN: Một kiến trúc vòm được hình thành từ một bệ tròn thường được đặt ở đỉnh của mái.

  Kỹ thuật chung

  cupôn
  đỉnh vòm
  lò đứng
  nóc vòm
  mái bát úp
  mái cupôn
  mái vòm
  vòm
  vòm tròn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X