• /'stretʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người căng, người kéo
  Vật để nong, vật để căng
  boot stretcher
  cái nong giày
  Khung căng (vải để vẽ)
  Cái cáng (để khiêng người ốm, người bị thương ở tư thế nằm)
  Ván đạp chân (của người bơi chèo)
  (kiến trúc) gạch lát dọc, đá lát dọc (bể dọc của viên gạch, viên đá song song với mặt tường)
  (từ lóng) sự nói ngoa; lời nói dối

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chi tiết giằng
  cơ cấu kéo
  dụng cụ căng
  máy vuốt
  hydraulic stretcher
  máy vuốt thủy lực
  plate stretcher
  máy vuốt tôn
  section stretcher
  máy vuốt thép hình
  stretcher-straightening machine
  máy vuốt thẳng

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  dụng cụ duỗi khổ
  máy văng sấy

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  cấu kéo

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  rãnh đứng (trên cột đường)
  sự xây dọc
  sự xây thuận
  thanh câu (ở tường)
  tường xây gạch đặt dọc

  Giải thích EN: A masonry unit laid with its length parallel with the face of the wall liner. Thus, stretcher bond..

  Giải thích VN: Một đơn vị vật liệu xây dựng được đặt dọc theo tường, hình thành liên kết dọc.

  viên gạch đặt dọc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  băng ca
  đồ gá kéo căng
  dụng cụ căng giấy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bed , cot , dooly , gurney , litter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X