• /bu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giày ống
  Ngăn để hành lý (đằng sau xe ô tô, xe ngựa)
  (sử học) giày tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giày ống)
  to beat somebody out his boots
  đánh ai nhừ tử; đánh ai thâm tím mình mẩy
  to die in one's boots

  Xem die

  to get the boot
  (từ lóng) bị đuổi, bị tống cổ ra, bị đá đít
  to give somebody the boot
  (từ lóng) đá đít ai, đuổi ai, tống cổ ai
  to have one's heart in one's boots

  Xem heart

  to lick someone's boots
  liếm gót ai, bợ đỡ ai
  like old boots
  dữ dội, mạnh mẽ, mãnh liệt
  over shoes over boots
  (tục ngữ) đã trót thì phải trét
  the boot is on the other leg
  sự thật lại là ngược lại, tình thế đã đảo ngược
  Trách nhiệm thuộc về phía bên kia
  too big for one's boots

  Xem big

  as tough as old boots
  (nói về thịt) dai nhách, rất dai

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mang giày ống cho ai
  Đá ai
  (sử học) tra tấn bằng giày
  to boot out
  đuổi ra, tống cổ ra, đá đít ( (nghĩa bóng))

  Chuyên ngành

  Ô tô

  cái kẹp bánh xe
  tấm chẹn

  Xây dựng

  hố thu (nước)
  mũ bịt

  Điện lạnh

  vỏ bảo vệ (cáp, dây dẫn)

  Kỹ thuật chung

  bao bì
  cái chắn bánh xe
  khởi động

  Giải thích VN: Khởi phát một thủ tục bao gồm xóa bộ nhớ, nạp hệ điều hành, và chuẩn bị cho máy tính sẵn sàng để sử dụng.

  at boot time
  tại thời điểm khởi động
  auto-boot
  khởi động tự động
  boot block
  chương trình khởi động
  boot block
  khối khởi động
  boot button
  nút khởi động
  boot chip
  chip khởi động
  boot chip
  mạch khởi động
  boot disk
  đĩa khởi động
  boot file
  tệp khởi động
  boot partition
  phần khởi động
  boot partition
  sự phân chia khởi động
  boot program
  chương trình khởi động
  boot record
  bản ghi khởi động
  boot record (BR)
  bản ghi khởi động
  boot sector
  rãnh ghi khởi động
  boot sector virus
  phá hủy cung từ khởi động
  boot virus
  chương trình khởi động
  boot-up
  sự khởi động
  cold boot
  khởi động nguội
  DOS Boot Record (DBR)
  Hồ sơ khởi động DOS
  master boot record (MBR)
  bản ghi khởi động chính
  warm boot
  khởi động nóng
  khởi động hệ thống
  đế cọc
  mũ cọc
  phễu
  tấm ép
  vỏ bọc
  vỏ chắn bụi
  vỏ chụp

  Kinh tế

  đuổi việc
  ngăn để hành lý (xe hơi)
  sự sa thải
  tra chương trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X