• /'mægnit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nam châm
  field magnet
  nam châm tạo trường
  molecular magnet
  nam châm phân tử
  permanent magnet
  nam châm vĩnh cửu
  (nghĩa bóng) người có sức lôi cuốn mạnh, vật có sức hấp dẫn mạnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) nam châm

  Kỹ thuật chung

  nam châm

  Giải thích VN: Chất có từ tính.

  air-cored magnet
  nam châm (lõi) không khí
  anisotropic magnet
  nam châm dị hướng
  artificial magnet
  nam châm nhân tạo
  bar magnet
  nam châm (dạng) thanh
  bar magnet
  nam châm thanh
  beam magnet
  nam châm hội tụ
  beam magnet
  nam châm tạo chùm
  beam magnet
  nam châm tạo tia
  beam-positioning magnet
  nam châm định vị chùm
  Bitter magnet
  nam châm Bitter
  blowout magnet
  nam châm dập hồ quang
  blowout magnet
  nam châm thổi từ
  blue-beam magnet
  nam châm chùm xanh lam
  brake magnet
  nam châm hãm
  brake magnet
  nam châm phanh
  braking magnet
  nam châm hãm
  ceramic magnet
  nam châm gốm
  clutch magnet
  nam châm li hợp
  compensating magnet
  nam châm bổ chính
  compound magnet
  nam châm ghép
  compound magnet
  nam châm phức hợp
  crane magnet
  nam châm máy trục
  crane with electric lifting magnet
  máy trục kiểu nam châm nâng chạy điện
  cryogenic magnet
  nam châm cryo
  damping magnet
  nam châm cản dịu
  damping magnet
  nam châm giảm chấn
  damping magnet
  nam châm giảm rung
  deflecting magnet
  nam châm lái tia
  deflecting magnet
  nam châm làm lệch
  deflecting magnet
  nam châm làm lệnh
  deflection magnet
  nam châm lái tia
  deflection magnet
  nam châm làm lệch
  field magnet
  nam châm cảm điện
  field magnet
  nam châm kích thích
  field magnet
  nam châm tạo trường
  field magnet
  nam châm tạo từ trường
  field-neutralizing magnet
  nam châm trung hòa mành
  fishing magnet
  nam châm cứu kẹt
  focusing magnet
  nam châm điều tiêu
  guidance magnet
  nam châm dẫn hướng
  holding magnet
  nam châm điện nâng
  holding magnet
  nam châm giữ
  holding magnet
  nam châm nâng
  horseshoe magnet
  nam châm (hình) móng ngựa
  horseshoe magnet
  nam châm hình móng ngựa
  horseshoe magnet
  nam châm móng ngựa
  kicker magnet
  nam châm lệch hướng nhanh
  laminated magnet
  nam châm lá ghép
  lift magnet
  nam châm nâng
  lifting magnet
  nam châm điện nâng
  lifting magnet
  nam châm giữ
  lifting magnet
  nam châm máy trục
  lifting magnet
  nam châm nâng
  lifting magnet
  nam châm nâng chuyển
  limb of magnet
  lõi nam châm điện
  magnet for travelling crane
  nam châm cầu trục
  magnet wire
  dây cuộn dây nam châm
  moving magnet cartridge
  hộp nam châm động
  moving magnet galvanometer
  điện kế nam châm quay
  moving magnet medium
  phương tiện có nam châm quay
  moving-magnet voltmeter
  vôn kế bằng nam châm động
  natural magnet
  nam châm thiên nhiên
  permanent magnet
  nam châm vĩnh cửu
  permanent magnet relay
  rơle nam châm vĩnh cửu
  permanent-magnet loudspeaker
  loa nam châm vĩnh cửu
  rare-earth magnet
  nam châm đất hiếm
  red beam magnet
  nam châm chùm đỏ
  relay magnet
  nam châm rơle
  release magnet
  nam châm thoát
  ring magnet
  nam châm hình xuyến
  rotary magnet
  nam châm hồi chuyển
  rotating magnet instrument
  dụng cụ đo nam châm quay
  samarium-cobalt magnet
  nam châm samari-coban (loại vĩnh cửu)
  superconducting magnet
  nam châm siêu dẫn
  temporary magnet
  nam châm tạm thời
  traveling bridge crane with electric lining magnet
  cầu trục có nam châm điện nâng
  U shaped magnet or horseshoe magnet
  Nam châm chữ U (hay nam châm móng ngựa)
  vertical magnet
  nam châm thẳng đứng
  yoke of magnet
  ách của nam châm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X