• /sə:´veiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Viên thanh tra, người kiểm sát, giám định viên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân viên thuế quan (chuyên kiểm sát số lượng và giá trị hàng nhập)
  Người chuyên vẽ bản đồ địa chính; người lập bản đồ địa hình

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  nhân viên khảo sát

  Xây dựng

  cán bộ trắc địa
  thanh tra nhà nước

  Đo lường & điều khiển

  người thanh tra
  người đo vẽ
  land surveyor
  người đo vẽ địa hình

  Điện

  giám định viên

  Kỹ thuật chung

  người thăm dò
  người đạc điền
  người khảo sát

  Giải thích EN: A person whose occupation or profession is surveying. Giải thích VN: Người chịu trách nhiệm hoặc làm nghề khảo sát.

  land surveyor
  người khảo sát địa hình
  người quan trắc
  trắc địa viên

  Kinh tế

  chuyên viên đồ bản
  giám định viên
  engineer surveyor
  giám định viên dộng cơ
  engineer surveyor
  giám định viên động cơ
  insurance surveyor
  giám định viên bảo hiểm
  Lloyd's surveyor
  Giám định viên của Lloyd's
  marine surveyor
  giám định viên hàng hải
  ship surveyor
  giám định viên tàu biển
  giám sát viên
  surveyor of customs
  giám sát viên hải quan
  hãng công chứng
  người công chứng
  người đo đạc ruộng đất
  người đo vẽ địa hình
  nhà đo vẽ địa hình
  nhân viên đo đạc
  nhân viên đo đạc nhà
  nhân viên đo đạc ruộng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X