• Hóa học & vật liệu

    Gỗ thông đỏ Đài Loan

    Giải thích EN: The easily worked, hard, heavy wood of the Asian Pinus taiwanensis tree; used for building construction, furniture, musical instruments, and pulp. Giải thích VN: Loại gỗ thông nặng, cứng, dễ chế tạo từ loại cây thông Đài Loan sử dụng cho xây dựng các tòa nhà, làm vật dụng, nhạc cụ và bột giấy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X