• Kỹ thuật chung

  mức thuế

  Kinh tế

  thuế suất
  average tax rate
  thuế suất trung bình
  effective tax rate
  thuế suất thực tế
  effective tax rate
  thuế suất thực tế (mức bình quân của thuế thu nhập)
  flat tax rate
  thuế suất thống nhất
  income tax rate
  thuế suất (thuế) thu nhập
  marginal tax rate
  thuế suất biên tế
  maximum tax rate
  thuế suất tối đa
  minimum tax rate
  thuế suất tối thiểu
  proportional tax rate
  thuế suất (thu theo) tỉ lệ
  statutory tax rate
  thuế suất pháp định
  tax rate reduction
  giảm thuế suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X