• /´ma:dʒinəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mép, ở mép, ở bờ, ở lề
  marginal notes
  những lời ghi chú ở lề
  marginal cost
  chi phí cận biên
  Khó trồng trọt, trồng trọt không có lợi (đất đai)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biên duyên

  Cơ khí & công trình

  ở cạnh
  ở mép

  Xây dựng

  ở lề
  thuộc biên
  thuộc lề
  thuộc mép
  thuộc rìa
  thuộc viền

  Y học

  thuộc bờ, thuộc rìa

  Kỹ thuật chung

  biên
  marginal angle
  góc biên
  marginal bar
  cốt thép biên
  marginal bar
  thanh biên
  marginal beam
  dầm biên
  marginal beam
  rầm biên
  marginal check
  kiểm tra nghiệm biên
  marginal classification
  sự phân loại biên
  marginal classification
  sự phân loại biên duyên
  marginal cost
  chi phí biên chế
  marginal distribution
  phân bố biên
  marginal distribution
  phân phối biên duyên
  marginal fault
  đứt gãy biên
  marginal productivity
  năng suất biên
  marginal ray
  tia biên
  marginal relay
  kế điện biên dư
  marginal relay
  kế điện biên duyên
  marginal relay
  rơle biên
  marginal sea
  biển rìa
  marginal test
  kiểm tra biên
  bờ
  lề
  mép
  ở bên

  Kinh tế

  biên hạn
  biên vực
  thuộc bên lề

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  central , core , interior , internal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X