• /´ti:m¸meit/

  Kỹ thuật chung

  đồng đội

  Kinh tế

  bạn đồng đội
  đội viên cùng đội
  người cùng đội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X