• Hóa học & vật liệu

    sự phối hợp

    Giải thích EN: A graphic method for determining the solvent-free content of two components undergoing separation by solvent extraction. Giải thích VN: Một phương pháp đồ họa xác định hàm lượng của dung dịch tự do của 2 thành tố đang bị tách ra bởi chiết xuất dung dịch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X