• /spain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xương sống
  (thực vật học) gai
  (động vật học) gai, ngạnh (cá); lông gai (nhím)
  Gáy (sách)
  Cạnh sắc

  Chuyên ngành

  Y học

  cột sống
  spine of vertebra
  gai cột sống
  spine sign
  dấu hiệu cột sống

  Kỹ thuật chung

  gai
  gáy sách

  Kinh tế

  cột sống
  xương sống

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X