• Kỹ thuật chung

    siêu âm kiểm tra

    Giải thích EN: A method of testing the structural characteristics of an object by transmitting ultrasonic frequencies through it and measuring at the far end. Giải thích VN: Là phương pháp kiểm tra đặc tính cấu trúc của vật thể bằng cách cho sóng siêu âm đi qua và đo chúng ở cuối.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X