• Kỹ thuật chung

    máy dự đoán thủy triều

    Giải thích EN: An apparatus that computes future tide heights through a summation of the harmonic components of which the tide is composed. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để tính , dự đoán các quy luật của thủy triều.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X