• Xây dựng

    cột bê tông gia cố

    Giải thích EN: A concrete column that is reinforced with rectangular or circular tie bars placed around longitudinal bars to increase load-carrying capacity. Giải thích VN: Một cột bê tông được gia cố bằng các thanh nối tròn hay hình chữ nhật đặt quanh các thanh dọc để tăng cường khả năng mang tải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X